Non-peer reviewed publications

Söderström, Johanna. 2014. Ebola and the Ex-Combatant Community.” Cultural Anthropology, Fieldsights – Hot Spots.

Söderström, Johanna. 2014. Getting From Insurgency to Politics.” World Politics Review, June 17.

Söderström, Johanna. 2013. Ex-Combatants at the Polls in Liberia. How do elections generate legitimacy?

Jennstål, Julia och Johanna Söderström. 2013. Mandela gjorde politik av moral.”

Söderström, Johanna. 2012. The Waiting Continues in Sierra Leone.”

Söderström, Johanna. 2012. “Reply to Terrence Lyons”. Statsvetenskaplig Tidskrift 114(3): 507-508.